تمارين الأنواع الكيميائية

نصوص التمارين


• تمرين 1           حل
especes1.png

• تمرين 2          حل
especes11.png

 تمرين 3          حل
especes2.png


• تمرين 4          حل
especes3.png

 

• تمرين 5          حل
especes4.png


• تمرين 6          حل
especes5.png


• تمرين 7          حل
especes6.png


• تمرين 8          حل
especes7.png


• تمرين 9          حل
especes8.png


• تمرين 10        حل
especes9.png


حلول التمارين 
• حل التمرين 1     نص
especes1sol.png
• حل التمرين 2     نص
especes11sol.png

حل التمرين 3     نص
especes2sol.png

حل التمرين 4     نص
especes3sol.png

حل التمرين 5     نص
especes4sol.png

حل التمرين 6     نص
especes5sol.png

حل التمرين 7     نص
especes6sol.png

حل التمرين 8     نص
especes7sol.png

حل التمرين 9     نص
especes8sol.png

حل التمرين 10    نص
especes9sol.png

2 votes. Average: 4.50 / 5.

- Signaler un contenu illicite sur ce site