تمارين الترتيب الدوري

نصوص التمارين

 

• تمرين 1           حل
Classif1
 
• تمرين 2          حل
Classif2
 
 تمرين 3          حل
Classif3

 
• تمرين 4          حل
Classif4
 
• تمرين 5          حل
Classif5

 
• تمرين 6          حل
Classif6

 
• تمرين 7          حل
Classif7

 
• تمرين 8          حل
Classif8

 
• تمرين 9          حل
Classif9


 

 

 

 

• تمرين 10        حل
Classif10 

 

 

 

حلول التمارين 
• حل التمرين 1     نص
Classif1cor 
• حل التمرين 2     نص
Classif2cor
 
حل التمرين 3     نص
Classif3cor
 
حل التمرين 4     نص
Classif4cor
 
حل التمرين 5     نص
Classif5cor
 
حل التمرين 6     نص
Classif6cor
 
حل التمرين 7     نص
Classif7
 
حل التمرين 8     نص
Classif8cor
 
حل التمرين 9     نص
Classif9cor
 
حل التمرين 10    نص
Classif10cor
 

No ratings yet - be the first to rate this.

- Signaler un contenu illicite sur ce site