تمارين الجزيئات

نصوص التمارين

 

• تمرين 1           حل
Molecules1


• تمرين 2          حل
Molecules2


 تمرين 3          حل
Molecules3• تمرين 4          حل
Molecules4


• تمرين 5          حل
Molecules5• تمرين 6          حل
Molecules6• تمرين 7          حل
Molecules7• تمرين 8          حل
Molecules8• تمرين 9          حل
Molecules9
 

 

 

• تمرين 10        حل
Molecules10

 

 

 

حلول التمارين 
• حل التمرين 1     نص
Molecules1sol

• حل التمرين 2     نص
Molecules2sol


حل التمرين 3     نص
Molecules3sol


حل التمرين 4     نص
Molecules4sol


حل التمرين 5     نص
Molecules5sol


حل التمرين 6     نص
Molecules6sol1Molecules6sol2Molecules6sol3


حل التمرين 7     نص
Molecules7sol


حل التمرين 8     نص
Molecules8sol


حل التمرين 9     نص
Molecules9sol


حل التمرين 10    نص
Molecules10sol


1 vote. Average rating: 3.00 / 5.

- Signaler un contenu illicite sur ce site