تمارين التأثيرات الميكانيكية

نصوص التمارين


• تمرين 1           حل
actmec1.png

• تمرين 2          حل
actmec2.png

 تمرين 3          حل
actmec3.png


• تمرين 4          حل
actmec4.png

 

• تمرين 5          حل
actmec5.png


• تمرين 6          حل
actmec6.png


• تمرين 7          حل
actmec7.png


• تمرين 8          حل
actmec8.png


• تمرين 9          حل
actmec9.png


• تمرين 10        حل
actmec10.png


حلول التمارين 
• حل التمرين 1     نص
actmec1sol.png
• حل التمرين 2     نص
actmec2sol.png

حل التمرين 3     نص
actmec3sol.png

حل التمرين 4     نص
actmec4sol.png

حل التمرين 5     نص
actmec5sol.png

حل التمرين 6     نص
actmec6sol.png

حل التمرين 7     نص
actmec7sol.png

حل التمرين 8     نص
actmec8sol1.pngactmec8sol2.png

حل التمرين 9     نص
actmec9sol.png

حل التمرين 10    نص
actmec10sol.png

2 votes. Average: 4.00 / 5.

- Signaler un contenu illicite sur ce site