تمارين مبدأ القصور

نصوص التمارين

 

• تمرين 1           حل
Princ1

• تمرين 2          حل
Princ2

 تمرين 3          حل
Princ3


• تمرين 4          حل
Princ4

• تمرين 5          حل
Princ5


• تمرين 6          حل
Princ6


• تمرين 7          حل
Princ7


• تمرين 8          حل
Princ8


• تمرين 9          حل
Princ9


• تمرين 10        حل
Princ10


حلول التمارين 
• حل التمرين 1     نص
Princ1sol
• حل التمرين 2     نص
Princ2sol

حل التمرين 3     نص
Princ3sol

حل التمرين 4     نص
Princ4sol

حل التمرين 5     نص
Princ5sol

حل التمرين 6     نص
Princ6sol

حل التمرين 7     نص
Princ7sol

حل التمرين 8     نص
Princ8sol

حل التمرين 9     نص
Princ9sol

حل التمرين 10    نص
Princ10sol

5 votes. Average: 4.00 / 5.

- Signaler un contenu illicite sur ce site