تمارين توتر نابض و دافعة أرخميدس

نصوص التمارين

 

• تمرين 1           حل
Poussress1

• تمرين 2          حل
Poussress2

 تمرين 3          حل
Poussress3 

 

• تمرين 4          حل
Poussress4


 

 

• تمرين 5          حل
Poussress5 

 

• تمرين 6          حل
Poussress6


• تمرين 7          حل
Poussress7


• تمرين 8          حل
Poussress8


• تمرين 9          حل
Poussress9


• تمرين 10        حل
Poussress10


حلول التمارين 
• حل التمرين 1     نص
Poussress1sol
• حل التمرين 2     نص
Poussress2sol

حل التمرين 3     نص
Poussress3sol

حل التمرين 4     نص
Poussress4sol

حل التمرين 5     نص
Poussress5sol

حل التمرين 6     نص
Poussress6sol

حل التمرين 7     نص
Poussress7sol

حل التمرين 8     نص
Poussress8sol

حل التمرين 9     نص
Poussress9sol

حل التمرين 10    نص
Poussress10sol

9 votes. Average: 3.78 / 5.

- Signaler un contenu illicite sur ce site