تمارين توازن جسم قابل للدوران

نصوص التمارين

 

• تمرين 1           حل

 Rot1


 

 

• تمرين 2          حل
Rot2


 تمرين 3          حل
Rot3 

 

• تمرين 4          حل
Rot4


 

 

• تمرين 5          حل
Rot5 

 

• تمرين 6          حل
Rot6


• تمرين 7          حل
Rot7


• تمرين 8          حل
Rot8


• تمرين 9          حل
Rot9


• تمرين 10        حل
Rot10


حلول التمارين 
• حل التمرين 1     نص
Rot1sol
• حل التمرين 2     نص
Rot2sol

حل التمرين 3     نص
Rot3sol

حل التمرين 4     نص
Rot4sol

حل التمرين 5     نص
Rot5sol

حل التمرين 6     نص
Rot6sol

حل التمرين 7     نص
Rot7sol

حل التمرين 8     نص
Rot8sol

حل التمرين 9     نص
Rot9sol

حل التمرين 10    نص
Rot10sol1Rot10sol2

1 vote. Average rating: 5.00 / 5.

- Signaler un contenu illicite sur ce site