تمارين التوتر الكهربائي

نصوص التمارين

 

• تمرين 1           حل

 Tension1


 

 

• تمرين 2          حل
Tension2
 
 تمرين 3          حل
Tension3

 

 

 

• تمرين 4          حل
Tension4
 

 

 

• تمرين 5          حل
Tension5

 

 

 

• تمرين 6          حل
Tension7
 
 
• تمرين 7          حل
Tension8
 
 
• تمرين 8          حل
Tension6 1
• تمرين 9          حل
Tension9
 
• تمرين 10        حل
Tension10
 
حلول التمارين 
• حل التمرين 1     نص
Tension1cor


 
• حل التمرين 2     نص
Tension2cor 
حل التمرين 3     نص
Tension3cor 
حل التمرين 4     نص
Tension4cor 
حل التمرين 5     نص
Tension5cor 
حل التمرين 6     نص
Tension7cor 
حل التمرين 7     نص
Tension8cor 
حل التمرين 8     نص
Tension6cor 
حل التمرين 9     نص
Tension9cor 
حل التمرين 10    نص
Tension10cor
 

3 votes. Average: 4.67 / 5.

- Signaler un contenu illicite sur ce site