تمارين التجاذب الكوني

نصوص التمارين


• تمرين 1           حل
gravit0.png

• تمرين 2          حل
gravit1.png

 تمرين 3          حل
gravit4.png


• تمرين 4          حل
gravit2.png

 

• تمرين 5          حل
gravit3.png


• تمرين 6          حل
gravit6.png


• تمرين 7          حل
gravit5.png


• تمرين 8          حل
gravit7.png


• تمرين 9          حل
gravit8.png


• تمرين 10        حل
gravit9.png


حلول التمارين 
• حل التمرين 1     نص
gravit0sol.png
• حل التمرين 2     نص
gravit1sol.png

حل التمرين 3     نص
gravit4sol.png

حل التمرين 4     نص
gravit2sol.png

حل التمرين 5     نص
gravit3sol.png

حل التمرين 6     نص
gravit6sol.png

حل التمرين 7     نص
gravit5sol.png

حل التمرين 8     نص
gravit7sol.png

حل التمرين 9     نص
gravit8sol.png

حل التمرين 10    نص
gravit9sol.png

6 votes. Average: 4.00 / 5.

- Signaler un contenu illicite sur ce site